Įrašų RSS
Komentarų RSS

Archyvas 2017-04

Dabartinė Lietuva – etninės, lietuviškai kalbančios, lietuvių tautos valstybė. Toks jos statusas įteisintas ir konstitucijoje. Tačiau globaliosios pasaulio visuomenės spartus kūrimasis ir pačioje Lietuvoje vykstančios identiteto ir demografinės  permainos vienareikšmiškai liudija, kad tokia Lietuva ilgai neišliks. Sprendžiant iš dabartinių Lietuvos kultūrinio ir politinio elito nuotaikų galimi trys Lietuvos ateities modeliai – tautinė (etninė, lietuviakalbė) Lietuva, [...]

Skaityti toliau »

Kad suprastume katalikybės vaidmenį istorijoje, mes turime suvokti, kas yra realybė. Realybė yra viena. Nėra „gamtinės“ ir „antgamtinės“ realybės. Tėra viena realybė, kurioje yra visi – ir žemiškais, ir dieviškais laikomi fenomenai (argi įmanoma įsivaizduoti kokią „sieną“ tarp vienos realybės ir kitos). Toliau: mes visi žinome, kad visa tai, kas mus supa - o ir [...]

Skaityti toliau »

Šiame tekste norėtųsi pristatyti litvinų visuomenę. Kas tie litvinai? Tai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (po jos suartėjimo su Lenkija) tikrieji šeimininkai. Tai lenkų kalbą ir kultūrą perėmę ir Lietuvą bei Lenkiją, t.y., lenkų kalbinę, kultūrinę bei politinę erdvę, savo tėvyne laikę bei ištikimybę Lenkijos ir Lenkijos unijai išpažinę (taigi perėmę unijinę ideologiją) aristokratai, dvasininkai bei nuo [...]

Skaityti toliau »

Lietuvių tauta per savo ilgaamžę istoriją patyrė įvairiausių peripetijų, kardinaliai keitusių jos savimonę, savęs matymą, suvokimą. Šuo požiūriu galime įžvelgti kelis jos istorijos etapus, kuriuos labai schematiškai galima būtų nusakyti taip: pagoniškasis, krikščionybės tradicine (dualistine) forma įsitvirtinimo ir dominavimo (arba lenkiškasis) bei modifikuotos baltiškosios savimonės pagrindu susiformavusios lietuviškosios savimonės laikotarpiai. Šios tapatybės konfgūracijos peržengia valstybės [...]

Skaityti toliau »