Įrašų RSS
Komentarų RSS

Archyvas 2017-03

Visi, bent kiek save siejantys su krikščionybe, matome ir jaučiame, kad ji sparčiai keičiasi. Katalikai tai akivaizdžiai pajuto nuo Vatikano II Susirinkimo. Ne vienam ta nuolatinė kaita – tarsi bangavimas audringoje jūroje - sukelia būseną, panašią į jūros ligą. Jos labai norėtųsi išvengti, bet neįmanoma – keliauti juk reikia. Taip pat ir mes, krikščionys, turėtume [...]

Skaityti toliau »

Tautinio atgimimo laikotarpio Lietuvos istorija slepia daug paslapčių. Štai kad ir itin populiaraus rašytojo Juozo Baltušio pozicija  - viešai jis ne kartą atsiribojo ir nuo Sąjūdžio, ir nuo Lietuvos nepriklausomybės siekių. Neįsigilinus į reikalo esmę būtų galima nesunkiai “paaiškinti” J.Baltušio poziciją. Daug nuoskaudų “buržuazinei” Lietuvai jaučiantis, 1940 m. okupaciją pasveikinęs, 1941 m. iš Lietuvos į [...]

Skaityti toliau »

Galbūt paradoksalu, tačiau retrospektyviai žvelgdami į Lietuvos istoriją galima kalbėti apie jau beveik 700 m. trunkančią Lietuvos modernizaciją, turinčią desakralizacinę ir demitologizacinę reikšmę. 1387 m. lietuvių tauta pasikrikštijo ir buvo įjungta į katalikiškąją Europos civilizaciją. Į Lietuvą atėjusi ortodoksali tradicinė katalikybė buvo paremta griežta antgamtinio ir  gamtos pasaulio perskyra, iššaukiančia ir kitas griežtas cezūras: Dievo [...]

Skaityti toliau »

Nepaisant Lietuvos priklausomybės Sovietų Sąjungai, sovietizavimo bei rusifikavimo, lietuviams Lietuvos SSR buvo atskiras kultūrinis vienetas, su kuriuo jie tapatinosi. Neabejotina, kad žvelgiant iš dabartinės nepriklausomos, europietiškos, laisvos Lietuvos pozicijų, tai buvo iliuzija. Tačiau mes turime suprasti kodėl vis dėlto anuometinę Lietuvą priėmė didžioji dalis lietuviais save laikančių jos gyventojų. Šiuo atveju mums svarbu tik jų [...]

Skaityti toliau »

Žmonijos požiūrį į nežemišką protą apsprendžia pasaulėžiūra. Sekuliariai nusiteikusi Vakarų visuomenė iš esmė netiki nežemiško proto egzistavimu. Žmogus scientistiniu mąstymu persiėmusiems – vienintelė protu disponuojanti būtybė. Jos proto veikimą aprašo racionalūs dėsniai, kuriuos geriausiai interpretuoja pozityvizmu besivadovaujantys mokslininkai. Patys dėsniai numato racionalios, liberalios visuomenės sukūrimo galimybę. Tokia visuomenė nuoseklia juda nepaliaujamo progreso keliu į vis [...]

Skaityti toliau »

Evoliucijos teorija yra vienas iš tų atvejų, kai teistinių bei scientistinių ideologijų priešprieša labai supaprastina realybę. Paprastai evoliucija suvokiama kaip teorija, aiškinanti  biologinių rūšių kilmę viena iš kitos. Įprastinė evoliucijos teorijos sako, kad visos biologinės rūšys išsivystė iš neorganinės gamtos per šimtus milijonų metų. Darvinizmas teigia, kad pagrindiniai evoliucijos faktoriai (veiksniai) – natūrali atranka ir [...]

Skaityti toliau »

Gyvename esminių pokyčių laikais. Naujosios sąmonės aušros spinduliai matomi įvairiausiose srityse: moksle, religijose, mene, visuomenėse iniciatyvose ir politikoje. Visur matomos pastangos jaustis visumos dalimi. Žmonėms rūpi visuma, o ne atskirybės.  Vis labiau stiprėja holistinis mąstymas. Gamtos moksluose įveiktas niutoniškasis - dekartiškasis mąstymas. Materijos sąvoka nebeteko bet kokios prasmės. Operuojama energijos ir informacijos,  jų santykio sąvokomis, [...]

Skaityti toliau »

Tad kokie pasaulio ateities scenarijai? Kas laukia pasaulio? Teoriškai galimas nepaliaujamas technologinis vystymasis. Tačiau tam prieštarauja kuro ir kitokių išteklių mažėjimas, ekologinės aplinkos prastėjimas, ekologinės krizės ne viename žemės kampelyje, socialinės ir nacionalinės įtampos augimas, taip pat įtampos augimas tarp globalių pasaulio „veikėjų“ – tokių kaip JAV, Kinija, Rusija, Indija ir kiti. Pasaulyje esant sukauptoms [...]

Skaityti toliau »

Esama pačių įvairiausių religijų, mokymų, pasaulėžiūrų, ideologijų, dvasinių pasiūlymų. Reikia atrasti bendras tendencijas, tiesas, kurios yra esminės, svarbiausios dabarties žmogui, tiesas, kurios savaime veiktų protą. Tokios tiesos turėtų išplaukti iš žmogaus psichologinės struktūros. Tai gelminės, esminės naujos konsteliacijos, turinčios žymėti žmonijos perėjimą į naują epochą, kurioje labai sumažės išorinių normų nustatymo institucijų, o svorio centras [...]

Skaityti toliau »