Įrašų RSS
Komentarų RSS

Archyvas "Pasaulis" kategorijai

Airija

Neseniai į rankas pakliuvo Jurijaus Ustimenkos knyga „Susipažinkite: Airija“. Lietuvių kalba ji išleista 1985 m. Nenuostabu, kad joje nestinga sovietinės propagandos atšvaitų. Visgi šie momentai neužgožia autoriaus nuoširdžios simpatijos Airijai ir airių tautai. J. Ustimenka supažindina skaitytojus su Airijos gamta, airių būdu, ekonomika, politiniu, religiniu gyvenimu, kultūra, istorija, jos sudėtingais santykiais su Anglija. Šiame trumpame [...]

Skaityti toliau »

Žmonijos požiūrį į nežemišką protą apsprendžia pasaulėžiūra. Sekuliariai nusiteikusi Vakarų visuomenė iš esmė netiki nežemiško proto egzistavimu. Žmogus scientistiniu mąstymu persiėmusiems – vienintelė protu disponuojanti būtybė. Jos proto veikimą aprašo racionalūs dėsniai, kuriuos geriausiai interpretuoja pozityvizmu besivadovaujantys mokslininkai. Patys dėsniai numato racionalios, liberalios visuomenės sukūrimo galimybę. Tokia visuomenė nuoseklia juda nepaliaujamo progreso keliu į vis [...]

Skaityti toliau »

Evoliucijos teorija yra vienas iš tų atvejų, kai teistinių bei scientistinių ideologijų priešprieša labai supaprastina realybę. Paprastai evoliucija suvokiama kaip teorija, aiškinanti  biologinių rūšių kilmę viena iš kitos. Įprastinė evoliucijos teorijos sako, kad visos biologinės rūšys išsivystė iš neorganinės gamtos per šimtus milijonų metų. Darvinizmas teigia, kad pagrindiniai evoliucijos faktoriai (veiksniai) – natūrali atranka ir [...]

Skaityti toliau »

Gyvename esminių pokyčių laikais. Naujosios sąmonės aušros spinduliai matomi įvairiausiose srityse: moksle, religijose, mene, visuomenėse iniciatyvose ir politikoje. Visur matomos pastangos jaustis visumos dalimi. Žmonėms rūpi visuma, o ne atskirybės.  Vis labiau stiprėja holistinis mąstymas. Gamtos moksluose įveiktas niutoniškasis - dekartiškasis mąstymas. Materijos sąvoka nebeteko bet kokios prasmės. Operuojama energijos ir informacijos,  jų santykio sąvokomis, [...]

Skaityti toliau »

Tad kokie pasaulio ateities scenarijai? Kas laukia pasaulio? Teoriškai galimas nepaliaujamas technologinis vystymasis. Tačiau tam prieštarauja kuro ir kitokių išteklių mažėjimas, ekologinės aplinkos prastėjimas, ekologinės krizės ne viename žemės kampelyje, socialinės ir nacionalinės įtampos augimas, taip pat įtampos augimas tarp globalių pasaulio „veikėjų“ – tokių kaip JAV, Kinija, Rusija, Indija ir kiti. Pasaulyje esant sukauptoms [...]

Skaityti toliau »

Esama pačių įvairiausių religijų, mokymų, pasaulėžiūrų, ideologijų, dvasinių pasiūlymų. Reikia atrasti bendras tendencijas, tiesas, kurios yra esminės, svarbiausios dabarties žmogui, tiesas, kurios savaime veiktų protą. Tokios tiesos turėtų išplaukti iš žmogaus psichologinės struktūros. Tai gelminės, esminės naujos konsteliacijos, turinčios žymėti žmonijos perėjimą į naują epochą, kurioje labai sumažės išorinių normų nustatymo institucijų, o svorio centras [...]

Skaityti toliau »

Visada žinojau, kad Jungas - gnostikas ir mistikas, bet dabar, turint savo rankose jo knygą “Raudoniji knyga”, tai akivaizdu. Leidykla “Margi raštai” padovanojo lietuvių tautai didžiulį lobį. Tik 2002 m. Jungo palikuonių  bendrija pagaliau sutiko su šios knygos išleidimu. Pirmą kartą ji buvo išleista 2009 m. vokiečių kalba. Nuo tada ji  išleista ir daugybe kitų [...]

Skaityti toliau »

Kai mes kalbame apie dabarties reiškinius, mes turime galvoje tam tikrus vertinimo kriterijus. Už šių kriterijų slypi tam tikri lūkesčiai, siekiai, raidos tendencijos. Vadinasi mes turime žinoti,  kas naudinga žmogui, žmonijai, atskirai jos grupei. Šiuo atveju kalbėsime apie žmoniją. Pasakyti, kas naudinga būtų žmonijai, žmogui, galima būtų tik įvertinant didžiulį kiekį žmonijos nueito istorinio kelią [...]

Skaityti toliau »

Gyvename radikalios vertybių kaitos laikus. Be galo išsiplėtė žmonijos akiratis. Labai padidėjo žmonijos galimybės. Žmogus turi galimybę sunaikinti save (branduolinis, bakteriologinis, klimatinis ir kitoks ginklas), keisti Žemės klimatą. Technogeninė raida tiek paspartėjo, kad tapo įmanoma regimai keisti Žemės paviršių statant didžius miestus, gamyklas, transporto magistrales ir pan. Žmogus taip pat turi galimybę performuoti save, savo [...]

Skaityti toliau »

Žmonija XXI amžiaus pradžioje atsidūrė krizės, kuri ima grėsti jos išlikimui, būklėje. Klimato kaita, vis didėjantis aplinkos užterštumas, ekologinės katastrofos, karinės grėsmės, tarptautinės įtampos, gręsiančios peraugti į pasaulinį susidūrimą, žmogaus prigimties keitimo projektai (transhumanizmas), šiaurės ir pietų nelygybė, badas ir chroniškas neprivalgymas besivystančiose pietų šalyse, kuro išteklių ir vandens trūkumas daugelyje šalių dar labiau didina [...]

Skaityti toliau »

Naujesni įrašai »