Įrašų RSS
Komentarų RSS

Kad suprastume katalikybės vaidmenį istorijoje, mes turime suvokti, kas yra realybė. Realybė yra viena. Nėra „gamtinės“ ir „antgamtinės“ realybės. Tėra viena realybė, kurioje yra visi – ir žemiškais, ir dieviškais laikomi fenomenai (argi įmanoma įsivaizduoti kokią „sieną“ tarp vienos realybės ir kitos). Toliau: mes visi žinome, kad visa tai, kas mus supa - o ir [...]

Skaityti toliau »

Amžina monoteistinių religijų problema: santykis tarp vardo ir juo žymimos realybės. Kas yra Dievas? Ar Dievas tai daiktas šalia kitų daiktų? Kokia Dievo “substancija”? Ar ji kuo nors skiriasi nuo ne Dievo “substancijos”? Kitaip sakant tai klausimas apie Dievo vietą realybėje. Jeigu Dievą mes įsivaizduotumėme šalia jo sukurtosios būties, tuomet Dievą tektų matyti kaip kitą [...]

Skaityti toliau »